תקנון האתר
KARIN ESHED

ברוכות הבאות לאתר הבית של המעצבת קארין אשד www.KarinEshed.co.il  בית אופנה לנשים.

אנו שמחים על בחירתך לבקר באתר קארין אשד, ומקווים כי תיהני מהביקור באתר ותפיקי ממנו את המרב. האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת פריטי לבוש מבית בגדי תפארתך, בהתאמה אישית לדרישות הלקוחה. הפריטים יישלחו לכתובת הלקוחה תוך 7 – 30 יום ממועד אישור העסקה.

א. מבוא


1. הגלישה באתר והשימוש בו, לרבות ביצוע עסקאות סחר אלקטרוני של פריטי לבוש מבית "בגדי תפארתך", הינם בכפוף לאמור בתקנון זה [להלן – "התקנון"]. אי לכך, הנך מתבקשת להקדיש מזמנך לקריאת התקנון במלואו על כל הסעיפים הכלולים בו, בעיון ובקפידה, בטרם את עושה שימוש כלשהו באתר.

2. תקנון זה מנוסח בלשון נקבה, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים כאחד ובשווה. מקום בו נוסחו התנאים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון רבים וגם ללשון יחיד, ולהיפך.
3. כותרות הפרקים נבחרו למען הסדר הטוב והנוחות בלבד, ולא תהיינה להן כל משמעות בפרשנות תקנון זה ותנאיו.

4. היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך במדינת ישראל כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה הוראה בלתי תקפה ו/או הוראה בלתי חוקית, מכל סיבה שהיא, לא יבטל הדבר את יתר ההוראות הכלולות בתקנון, ואף את יתר חלקי ההוראה שלא בוטלו במפורש על-ידי בית המשפט.

5. הנך מוזמנת לפנות ל"קארין אשד" בכל שאלה בעניין השימוש באתר, וזאת, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בטלפון: 054-3452552.

6. כאמור, האתר הינו למעשה חנות וירטואלית המאפשרת רכישת מוצרים ישירות מאתר האינטרנט. רכישת פרטי ביגוד באמצעות אתר אינטרנט שונה מרכישת פריטים אלו בחנות, בין היתר, עקב חוסר היכולת של הלקוחה לראות את הפריט שלא דרך מחשב, טרם רכישתו. אשר על כן ולאור העובדה שלא ניתן לבטל עסקאות לרכישת פריטים דרך האתר, אנא שקלי היטב באם את מעוניינת לרכוש פריט כלשהו בדרך זה. בכל מקרה, אנו ב"קארין אשד" נשמח לארח אותך בסטודיו "קארין אשד" בו ניתן יהיה לרכוש את פריטי הלבוש שלנו באופן ישיר.

 

א. משמעות התקנון


1. תקנון זה מסדיר, כאמור, את השימוש באתר בגדי תפארתך. אשר על כן הנך מתבקשת לקרוא אותו בעיון ובקפידה טרם עשיית שימוש כלשהו באתר. הוראות התקנון הן הוראות המחייבות כל משתמשת באתר, והן תגברנה על כל פרסום ו/או מודעה ו/או ציטוט שיופיע באתר או במקום אחר, בין אם ביוזמת בעלת האתר ובין אם לאו, במידה ויופיעו.

2. עשיית שימוש כלשהו מצדך באתר בגדי תפארתך, מהווה הסכמה שלך, בפועל, לכל התנאים המופיעים בתקנון. אינך חייבת להסכים לתנאי תקנון זה, ואולם, ככל שאינך מסכימה לתנאי כלשהו מתנאי התקנון, הנך מתבקשת שלא לעשות שימוש כלשהו באתר בגדי תפארתך. מכל מקום, מובהר בזאת כי ככל שבחרת לעשות שימוש באתר, הרי שלא תעמוד לך כל טענה כנגד הוראה כלשהי מהוראות התקנון.

3. לבעלת האתר זכות בלתי מוגבלת לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת ובכל זמן נתון, וזאת, מבלי שהיא מתחייבת להודיע על כך למשתמשות באתר בהודעה פומבית ו/או בהודעה פרטית ו/או בדרך אחרת כלשהי, טרם ביצוע השינוי או לאחריו. אשר על כן, מחובתך לבדוק את הוראות תקנון האתר המעודכנות בכללותן, בעיון ובקפידה, מעת לעת. חובה זו חלה עליך גם אם ביצעת בעבר פעולות באתר בגדי תפארתך ו/או קראת בעבר את תקנון האתר. במקרה של ביצוע עסקה באתר, התקנון המחייב הינו התקנון כפי ניסוחו במועד ביצוע העסקה.

ב. כללי


4. אתר קארין אשד הינו למעשה חנות וירטואלית המאפשרת לך לבצע רכישת מוצרים מבית קארין אשד, לרבות שמלות, פאות ופרטי ביגוד אחרים המוצגים למכירה באתר.

5. "קארין אשד" תעשה כל מאמץ סביר על מנת שכל המידע המופיע באתר יהיה נכון, מדויק ורלוונטי. ואולם, מובהר בזאת, כי באתר עלול להופיע מידע שאינו נכון, מדויק ורלוונטי, זאת, בין היתר, עקב טעות לא מכוונת ו/או עקב גורמים אחרים, וככל שכך יהיה, "בגדי תפארתך" לא תישא בכל אחריות בעניין.

6. באתר מופיעות תמונות שונות, לרבות תמונות של פרטי לבוש מבית "קארין אשד". "קארין אשד" תשתדל כי התמונות באתר ישקפו עבורכן את המידע המדויק, ככל שניתן. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי כל התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וכי לא יהיה באף אחת מהן בכדי לחייב את "בגדי תפארתך" בדרך כלשהי.

7. "קארין אשד" תעשה מאמץ כי כל פרטי הלבוש המופיעים ו/או מתוארים באתר יהיו זמינים למכירה, ואולם, אין היא מתחייבת להחזיק במלאי פריטים אלו בכל זמן נתון. במקרה בו יירכש על ידי הלקוחה מוצר שאינו מצוי במלאי במועד ביצוע העסקה, תבוטל העסקה והכסף יושב ללקוחה.

8. השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש באתר כפי שהוא (AS IS). " קארין אשד" אינה מתחייבת לשמר את מבנה האתר הנוכחי, והיא תהיה חופשיה להחליט בכל עת על מבנה האתר ועל התכנים שיופיעו בו, לרבות המוצרים שיוצעו למכירה בו.

9. התכנים הכלולים באתר עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות, אתר מותאם לטלפון סלולרי ו/או טלוויזיה ו/או אתרי אינטרנט אחרים ו/או כל אמצעי ו/או מדיה אחרת מלבד אתר קארין אשד, בין אם הם מצויים בבעלות ו/או תחת ניהול קארין אשד ובין אם לאו, לכל צורך שהוא, והוראות תקנון זה יחולו על הצגת התכנים כאמור, בכל האופנים המפורטים לעיל ובאופנים אחרים.

10. כל פריט המוצע למכירה באתר יופיע באתר לצד מחירו בשקלים חדשים כפי שייקבע על-ידי "קארין אשד". המחיר המוצג באתר כולל מע"מ כדין אך אינו כולל דמי משלוח.

11. "קארין אשד" רשאית לשנות בכל עת את מחירי כל הפריטים המוצעים למכירה באתר לפי שיקול דעתה.

12. "קארין אשד" רשאית להציע באתר קופונים ו/או הטבות ו/או לערוך מבצעים שונים, כפי שיקול דעתה המוחלט, ותוך ששמורה לה הזכות הבלעדית להחליט על הפסקת מתן ההטבה ו/או הפסקת המבצע בכל זמן נתון וכפי שיקול דעתה המוחלט.

13. "קארין אשד" תהא רשאית להפסיק את פעולת האתר בכל זמן נתון שהוא ו/או להעביר את הבעלות בו ו/או את הפעלתו לגורם אחר, מכל סיבה שהיא וכפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתידרש לתת הודעה על כך מראש.

14. אין לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו למטרות שונות ובכללן מטרות מסחריות מבלי לקבל אישור מפורש של "קארין אשד", מראש ובכתב.
 

ג. הרישום לאתר "קארין אשד"


15. אתר קארין אשד מאפשר לצפות בתכנים הכלולים בו ללא צורך בהרשמה מראש. ואולם, על מנת שתוכלי לבצע רכישה של פריטים המוצעים למכירה באתר, עליך להירשם כמשתמשת רשומה באתר.
16. במסגרת ההרשמה, תידרשי לבחור שם משתמשת וסיסמה אשר ישמשו אותך באופן אישי, ואשר לא יהיו בשימוש משתמשת אחרת, קודם לרישומך. באפשרותך לשנות את הסיסמה לסיסמה אחרת בכל שלב שהוא, ככל שתהיי מעוניינת בכך, וזאת, בתנאי שהסיסמה החדשה אותה תבחרי לא תהיה בשימוש משתמשת אחרת.

17. בנוסף לכך, תידרשי למסור בעת ההרשמה פרטים בסיסיים לגביך, לרבות: שמך, מספר זהות, כתובת רשומה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה (אשר תשמש להעברת הודעות, כמפורט להלן), מספר טלפון פעיל וזמין, מספר כרטיס אשראי ו/או מספר חשבון PAYPAL,  ופרטים נוספים שיידרשו כפי שיקול דעת "בגדי תפארתך", ככל שיידרשו. פרטים אלו יוזנו על-ידך בטופס ההרשמה שיופיע באתר. אנא הקפידי על רישום מלא ומדויק של כל הפרטים שיידרשו, וזאת, בכדי להקל על השלמת הרישום במהירות וביעילות.

18. להווי ידוע לך כי מסירת פרטי רישום כוזבים בעת הרישום באתר, במודע, עלולה להוות עבירה פלילית על פי חוקי מדינת ישראל. מובהר בזאת כי ל"קארין אשד" שמורה הזכות לנקוט בצעדים משפטיים ו/או אחרים כנגד כל גורם אשר ימסור לה פרטי רישום כוזבים, לרבות הגשת תלונה למשטרה והגשת תביעה אזרחית.

19. הרישום לאתר וביצוע עסקאות רכישה במסגרתו, מוגבל לתושבות ישראל מגיל 18 ומעלה, בעלות תעודת זהות תקפה ו/או לתאגיד משפטי המאוגד כדין על-פי חוקי מדינת ישראל. במקרה של עסקה לרכישת פריטים המיועדים לנערות או לילדות, יש לבצע את העסקה באמצעות אדם בגיר, כדוגמת הורה או אפוטרופוס.

20. הרישום לאתר מתבצע פעם אחת. לאחר השלמת הרישום תוכלי לבצע רכישות באתר באמצעות שם המשתמשת והסיסמה. במקרה של שכחת ו/או אבדן שם המשתמשת ו/או הסיסמה, ניתן יהיה לשחזר את שם המשתמשת ו/או הסיסמה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר, וקבלת הודעת שחזור לתיבת הדואר האלקטרוני שתימסר על-ידך בעת ההרשמה.

21. באפשרותך לבטל את הרישום לאתר בכל זמן נתון. במקרה כזה יימחקו פרטי הרישום שלך מעת ביטול הרישום, וככל שתהיי מעוניינת לרכוש פריטים באתר, תיאלצי להירשם לאתר מחדש, טרם ביצוע הרכישה.

22. "קארין אשד" תהא רשאית למנוע את הרישום לאתר ו/או השימוש באתר מכל אחת, כפי שיקול דעתה המוחלט. "קארין אשד" רשאית למחוק ו/או לחסום משתמשת רשומה באתר, בכל זמן נתון, כפי שיקול דעתה, בין היתר, במקרה בו המשתמשת הרשומה תפר הוראה מהוראות תקנון זה.

23. בעת ביצוע הרישום לאתר תינתן לך האפשרות להצטרף לרשימת הדיוור של האתר ולקבל מהאתר הודעות שוטפות בדבר מוצרים חדשים, מבצעים, הטבות שונות וכו''. ככל שתבחרי להצטרף לרשימת הדיוור להסיר עצמך מהרשימה באמצעות שימוש במנגנון הסרה פשוט ונוח, שיוטמע בכל הודעה שתישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני שתמסרי.
 

ד. רכישת פריטים מבית "קארין אשד"


24. אתר "קארין אשד" מאפשר רכישת פרטי לבוש מבית "קארין אשד", תוך ביצוע הרכישה דרך האתר באמצעות שימוש בכרטיס אשראי או חשבון PAYPAL.

25. "קארין אשד" תנקוט אמצעים סבירים על מנת לשמור על אבטחת העסקאות באתר, ואולם, מטבע הדברים, אין באפשרותה להבטיח ביטחון מוחלט מפני תקלות, נזקים של צדדים שלישיים ושאר סיכונים הרובצים על עסקאות בסביבה האינטרנטית. אי לכך, אנא שקלי היטב באם את מעוניין לבצע את עסקת רכישה דרך האתר, בטרם את עושה זאת. בכל מקרה, ניתן לתאם ביקור בסטודיו "קארין אשד" ולרכוש את הפריטים הזמינים במלאי ישירות.

26. על מנת לבצע עסקה עליך לבחור את הפריט אותו את מעוניינת לרכוש ולהתאימו לדרישותיך בהתאמה אישית (מידה, צבע, גזרה וכיו"ב).

27. כל פריט המוצע לרכישה באתר יופיע בדף הזמנה בו יפורטו פרטי הפריט הקבועים וכן פרטים להתאמה אישית. עם סיום מילוי הפרטים, יופיע על הצג טופס ההזמנה ובו פרטיה. אנא הקפידי לקרוא את כל פרטי ההזמנה טרם השלמתה.

28. השלמת תהליך ההזמנה תיעשה עם ביצוע החיוב הכספי, וזאת, לאחר השלמת טופס ההזמנה ואישורו.

29. ניתן לבצע עסקאות רכישת מוצרים באתר באמצעות כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות והמוכרות בישראל פרט לדיינרס, ובלבד שהעסקה תיעשה על ידי בעלת הכרטיס. כמו כן, ניתן יהיה לבצע באתר עסקאות באמצעות חשבון PAYPAL,  ובלבד שהעסקה תעשה על ידי בעלת החשבון.

30. עם סיום ביצוע פעולת ההזמנה באתר, תבצע "קארין אשד" בדיקה של פרטי האשראי ו/או פרטי חשבון ה PAYPAL שיימסרו על ידיך. עם קבלת אישור העסקה מחברת האשראי ו/או PAYPAL, ולא יאוחר משני ימי עסקים, תישלח הודעה לתיבת הדוא"ל שתימסר על ידך בעת ההרשמה לאתר, ובה אישור העסקה ופרטי העסקה. היה והעסקה לא תאושר על-ידי חברת האשראי ו/או PAYPAL, תיראה ההזמנה כמבוטלת, והודעה בעניין תישלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני אותה תמסרי בעת הרישום.

31. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי קבלת אישור מחברת האשראי ו/או PayPal אין פירושה כי "קארין אשד" מתחייבת לספק לך את המוצר, וזאת עד לקבלת אישור סופי מ"קארין אשד" על השלמת העסקה. אישור סופי של העסקה יתאפשר רק אם הפריט המוזמן יהיה קיים במלאי במועד ביצוע העסקה. במקרה בו הפריט המוזמן לא יהיה קיים במלאי בעת ביצוע העסקה, תהא העסקה בטלה מעיקרה, והחיוב בגינה יבוטל תוך שלא תהיה למבצעת העסקה כל טענה כנגד "קארין אשד" בעניין.

32. האישור סופי על ביצוע העסקה אשר יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, הוא ורק הוא יהווה אישור על השלמת העסקה וקליטתה על ידי "קארין אשד". בעניין זה מוסכם על הצדדים כי הרישום במחשבי "קארין אשד" יהווה ראיה לכאורה לקיום העסקה ולפרטיה. ניתן יהיה לעקוב אחרי רישום ההזמנה במסגרת מדור "החשבון שלי" באתר.

33. ל"קארין אשד" הזכות להגביל את סכום ההזמנה ו/או את מספר הפריטים הכלולים בה, ביחס לכל הזמנה בפני עצמה, וכפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של הגבלת הזמנה כאמור, תינתן לך הזכות לבטל את ההזמנה כולה וככל שתבחרי בכך, יושב לך כספך, כאמור.
 

ה. אספקת פריטים שנרכשו


34. עם השלמת העסקה ולאחר אישורה הסופי, תדאג "קארין אשד" להכנת הפריט למסירה, בהתאם לדרישותיך כפי שפורטו בהזמנה. עם סיום הכנת הפריט שיירכש בהתאם לדרישות הלקוחה יסופק הפריט המוגמר ללקוחה. 

35. עם ביצוע הרכישה, כאמור, תינתן לך האפשרות לבחור את דרך אספקת הפריט: באמצעות שליח של "קארין אשד" או באיסוף אישי.

36. ככל שתהיי מעוניינת כי הפריט יסופק לך באמצעות שליח, יהיה הדבר כרוך בתשלום דמי משלוח כפי שיצוין באתר בעת ביצוע ההזמנה. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצר, כאמור. "קארין אשד" תבחר כפי שיקול דעתה את זהות השליח ותדאג לתאם את מסירת הפריט ללקוחה במועד מוסכם. 

37. לחילופין, תוכלי לאסוף את הפריט באופן עצמאי מסטודיו "קארין אשד" בתל-אביב, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 19:00 או בימי ו' בין השעות 10:00 – 14:00, בתיאום מראש. 

38. התאמת הפריט לדרישות הלקוחה ומסירתו נמשכת לרוב בין 7 ל-30 ימי עסקים, ואולם, היא יכולה להימשך זמן קצר או ארוך יותר. "קארין אשד" אינה מתחייבת למועד או מסגרת מועדים כלשהי ואולם, ככל שהתאמת הפריט תימשך מעל 30 יומי עסקים תיצור "קארין אשד" עמך קשר ותיידע אותך בדבר המועד המשוער. עם סיום פעולות ההתאמה יישלח אליך הפריט באמצעות שליח ו/או יתאפשר איסופו, כפי רצונך, כאמור. 

39. עם קבלת הפריט, בין אם באמצעות שליח ובין אם באיסוף אישי, תינתן לך האפשרות לבדוק את הפריט על מנת לוודא כי הוא אינו פגום. בתום הבדיקה וככל שהפריט לא יהיה פגום, תידרשי לחתום על טופס הצהרה בדבר מסירת הפריט ללא פגם. החתימה על הטופס הינה תנאי לאספקת הפריט. 

40. "קארין אשד" מצדה תוודא כי כל פריט שישלח אליך יהיה ללא פגם, ואולם, היה ולמרות זאת יתברר בבדיקה שתתבצע במועד המסירה כי הפריט פגום, ניתן יהיה להשיבו ולקבל פריט חילופי תקין. מובהר בזאת, לעניין זה, כי רק ליקוי מובנה בבגד, כדוגמת קרע או פגם דומה, יהווה פגם שיאפשר את החלפת המוצר. בכל מקרה אחר, לרבות במקרה של חוסר שביעות רצון מהפריט שהוזמן ו/או טעות בביצוע ההזמנה ו/או פער בין חזות הפריט באתר לבין חזותו בפועל ו/או כל ליקוי דומה אחר, לא תתאפשר החלפת הפריט. 

41. מובהר בזאת כי קבלת פריט על ידי השליח או איסופו מסטודיו "קארין אשד" תותנה בהצגת תעודת זהות תקפה של המזמינה ובהצגת מספר ההזמנה, וזאת, בכדי שנוכל לוודא שהפריט נמסר למי שהזמינה אותו ולא לאחרת.
 

ו. ביטול עסקאות


42. כיון שפריטי הלבוש הנמכרים באתר הינם טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה, הרי שבהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, אין הלקוחה רשאית לבטל את העסקה. אי לכך ובכדי למנוע אי נעימויות שונות, אנא שקלי את העניין ובצעי את העסקאות באופן מושכל. 

43. "קארין אשד" תהיה רשאית לבטל עסקה שבוצעה באתר במקרים שונים, ובין היתר במקרה ש: 

47.1 המשתמשת המזמינה הפרה תנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעלה בניגוד להוראות הדין. 

47.2 המשתמשת מסרה פרטי רישום כוזבים בעת הרישום לאתר ו/או בשלב מאוחר יותר. 

47.3 פרטי המשתמשת ובפרט פרטי האשראי שלה לא נקלטו באתר מסיבה כלשהי. 

47.4 המשתמשת ביצעה מעשה ו/או מחדל העלולים לפגוע ב"קארין אשד" ו/או בפעילותה ו/או להסב לה או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו נזק. 

47.5 המשתמשת לא הגיעה לאסוף את הפריט תוך 30 ימים מעת שנשלחה אליה הודעה בעניין. 

47.6 הפריט שהוזמן אזל מהמלאי. 

47.7 היה וייבצר מ"קארין אשד" מלספק את הפריט מסיבות שונות שאינן תלויות בה ואשר ישבשו את עבודתה, לרבות נסיבות שיש בהן משום "כוח עליון", כדוגמת מצב ביטחוני,

תקלות מחשב שיביאו להשבתת האתר וכיו"ב. 
44. בכל מצב של ביטול, כמפורט בסעיף 43, תהא ל"קארין אשד" הזכות לבחור אם להשיב למשתמשת את כספה. מובהר בזאת כי ככל שביטול העסקה יהיה פועל יוצא של התנהלות המשתמשת תוך שייגרמו ל"קארין אשד" הוצאות ביטול ו/או נזקים אחרים, תישא המשתמשת בהוצאות ו/או נזקים אלו. 
 

ז. פרטיות ואבטחה


45. פרטי הרישום שתזין המשתמשת בעת הרישום לאתר יישמרו במחשבי "קארין אשד". "קארין אשד" לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, מעבר לדרוש לצורך השלמת העסקאות באתר, אלא אם כן תחויב לעשות זאת בצו שיפוטי. 

46. אבטחת האתר 

47. דואר שיווקי ישלח אליך בהתאם לרצונך כפי שיוגדר בעת הרישום לאתר. 

48. "קארין אשד" תפעל לשמירת הפרטיות של המשתמשות באתר ואולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמשת הידועים לה, במקרה והמשתמשת תבצע פעולה העלולה לפגוע בדרך כלשהי ב"קארין אשד" ו/או בצד שלישי כלשהי, וכן במקרה בו המשתמשת עשתה שימוש בשירותי "קארין אשד" לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או במקרה בו תקבל "קארין אשד" צו שיפוטי שיורה לה לחשוף פרטים מסוימים ו/או למסרם לצד שלישי כלשהן. 
 

ח. קניין רוחני


49. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר ובכללן זכות היוצרים, סודות מסחריים וסימני המסחר, רשומים ושאינם רשומים, הינן בבעלות בעלת האתר. במסגרת זכויות הקניין הרוחני המגולמות באתר והשייכות לבעלת האתר, כאמור, כלולות, בין היתר, הזכות בשם האתר, בשם המתחם שלו, בעיצובו הגראפי הכולל, בתמונות, בדגמים, עיצובים גראפיים פרטניים המשולבים בו ובכללם עיצוב שם האתר, מבנה האתר, טקסטים מילוליים, סמלים, סימנים וכן קבצים ויישומים מסוגים שונים. 

50. לאור זאת ובהתאם לדין הנוהג במדינת ישראל הנך נדרשת להימנע מכל פגיעה בזכות מזכויות הקניין הרוחני של בעלת האתר. בין היתר, הנך נדרש להימנע מהעתקה, פרסום, הפצה, הצגה, או העברה של הרכיבים המפורטים לעיל ו/או כל רכיב אחר באתר, אלא אם כן קיבלת לכך את הסכמתה המפורשת והכתובה של בעלת האתר. 
 

ט. שונות


51. לבירורים בדבר פריטים, הזמנות שבוצעו, אספקה וכל עניין אחר ניתן לפנות ל"קארין אשד" בטלפון 054-3452552 בין הימים  א' - ה' בשעות 10:00 - 21:00 

52. לבעלת האתר עומדת הזכות להעביר ו/או להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה באתר, בין אם על-פי הוראות הדין ובין אם ע"פ תקנון זה, לצדדים שלישיים בכל דרך שהיא, באופן מלא או חלקי, לרבות על דרך של העברת בעלות ו/או מתן רישיונות משנה כפי שיקול דעתה וללא מגבלות כלשהן. 

53. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. 

54. לבית המשפט בתל-אביב-יפו תהיה הסמכות המשפטית הייחודית לדון בכל עניין משפטי הנובע מהשימוש באתר ו/או מהוראות תקנון זה. 

55. אנו באתר "קארין אשד" מאחלים לך גלישה נעימה באתר ומקווים כי תפיקי ממנו אך טוב.